Ο Γεράσιμος Φραντζιός ξεκίνησε την ειδίκευσή του σαν ψυχίατρος το 1981 στο Ψ.Ν.Α., (Δαφνί). Συμμετείχε ενεργά στο κίνημα Κοινωνικής ψυχιατρικής και Αποασυλοποίησης και ήταν από τα πρώτα μέλη της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού "ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ".  Η σημαντική αυτή εμπειρία και το ερώτημα αν αρκεί να καταλήξει ο θεραπευτής σε μιά "ακριβή" διάγνωση για να επιλέξει τον καταλληλότερο δρόμο και τα προσφορότερα "εργαλεία" για τη θεραπεία, αποτέλεσαν  τα ισχυρά κίνητρα για την εμβριθή ενασχόλησή του με την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση του ψυχικά πάσχοντα.  Παρά την πεποίθησή του πως η διάγνωση έχει καθοριστική σημασία για την αναζήτηση της κατάλληλης θεραπείας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ψυχώσεις, τα οργανικής αιτίας ψυχοσύνδρομα και τις τοξικομανίες, στην καθημερινή κλινική πράξη διαπίστωνε ολοένα και συχνότερα πως η εμμονή στη διάγνωση, συχνά μειώνει την δυνατότητα του θεραπευτή να σχετισθεί με τον ασθενή σαν πρόσωπο, ιδιαίτερα με τον νευρωτικό, τον προσβαλλόμενο από πανικό, τον έχοντα συζυγικά, οικογενειακά ή άλλα προβλήματα, που αναζητά βοήθεια. Η ψυχοθεραπεία ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης, μακριά από κάθε φανατική-δογματική προσέγγιση, ήταν ο δρόμος που ακολούθησε.  "Η θεραπεία δεν πρέπει να καθορίζεται από τη θεωρία αλλά από τη σχέση", αναφέρει ο Ι. Yalom.  Κάθε νέος ασθενής είναι μια "νέα" ψυχοθεραπεία.

   Η αναμφισβήτητη επίγνωση, ότι τα ψυχικής τάξης συμπτώματα, ή και νοσηρές οντότητες, ακόμη και όταν δεν προκαλούνται (αιτιολογικός παράγοντας), τουλάχιστον αναδύονται, διαμορφώνονται και υφαίνονται στον οικογενειακό καμβά, δηλαδή τη δομική κοινωνική ομάδα, απαρτίωσε τη θεραπευτική του ταυτότητα σαν ψυχιάτρου, ατομικού, ομαδικού και οικογενειακού ψυχοθεραπευτή.

   Από το 1990, οργάνωσε, στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου, (παράρτημα του Γ.Ν.Α."Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"), την πρώτη, αναλυτικής κατεύθυνσης ψυχοθεραπευτική ομάδα σε δημόσιο φορέα υγείας, ενώ παράλληλα με την ψυχιατρική παρακολούθηση ασθενών, ήταν υπεύθυνος για τη θεραπεία ζεύγους και οικογένειας.

   Από το  Φλεβάρη του 2013, μετά την παραίτησή του ως Δ/τoύ από το Κ.Κ.Ψ.Υ.Π., (Γ.Ν.Α."Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"), εργάζεται αποκλειστικά στο ιδιωτικό του ιατρείο, παρέχοντας ψυχιατρική θεραπεία και υποστήριξη, ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική ζεύγους και οικογένειας.