Βιογραφικό Σημείωμα

     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 1970  Απολυτήριο Γυμνασίου, (Λυκείου), (Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων)
 • 1977  Πτυχίο Ιατρικής, (Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθήνας)
 • 1986  Τίτλος ειδικότητας Νευρολογίας-Ψυχιατρικής 

     ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 •  1983-'84  Ετήσιο σεμινάριο Α.Ψ.Κ.:"Εισαγωγή στην Ομαδική Ανάλυση", (120 ώρες)
 •  1988-'93  Εκπαίδευση στην Ομαδική Ανάλυση και Οικογενειακή Θεραπεία, (Ελλ. Εταιρία Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Θεραπείας, (500 ώρες, υπεύθυνος: Μ. Γιωσαφάτ)
 •  1989         Σεμινάριο τηw Ψυχιατρικής Κλινικής του Παν/μίου Αθήνας : "Θεραπεία Οικογένειας", (υπεύθυνος: G. Ceccin) 
 •  1990         Μετεκπ. σεμινάριο Ψυχ. Κλινικής Παν/μίου Αθήνας:"Θεραπεία Οικογένειας στή Σχιζοφρένεια", (18 ώρες, υπεύθυνος: Ian Faloon)
 •  1993         Μετεκπ. σεμινάριο στην Παιδοψυχιατρική της "Ελληνικής Παιδοψυχιατρικής Εταιρίας" (υπεύθυνη: Oυρ. Μαχαίρα)
 •  1994-'96  Μετεκπ. σεμινάριο του Ερευνητικού Παν/κού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.),: "Ψυχοθεραπεία Ψυχαναλυτικών αρχών και καθημερινή κλινική πρακτική", (240 ώρες, υπεύθυνοι: Aθ. Αλεξανδρή, Μ. Μαρκίδης, Γρ. Βασλαματζής)

     ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 •  1979-'80  Αγροτικός γιατρός στα Α.Ι. Τετρακώμου Αρτας και Ροβιλίστου Ιωαννίνων
 •  1980-'81  Ι.Κ.Α. Ιωαννίνων σαν γενικός γιατρός
 •  1981-'86  Ειδικευόμενος νευρολόγος-ψυχίατρος στα νοσοκομεία: Ψ.Ν.Α(τότε Κ.Θ.Ψ.Π.Α.), Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και Αιγινήτειο
 •  1986-'87  Ψυχίατρος στην Ψυχιατρική Κλινική "ΣΙΝΟΥΡΗ" 
 •  1988-2012 Ψυχίατρος στο Κ.Κ.Ψ.Υ.Παγκρατίου, Γ.Ν."Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

      ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 •   1992-'94   Διδάσκων στο πανελλήνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσωπικού Ψυχικής υγείας του Ερευνητικού Παν/κού Ινστιτούτου Ψυχ. Υγείας, (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ), και της Ελλ. Εταιρείας Αποϊδρυματοποίησης & Ψυχ. Υγείας, (Ε.Ε.ΑΠ.Ψ.Υ.).
 •   1993-'94   Εκπαίδευση νοσηλευτών στο Κοινοτικό Σπίτι "ΘΕΤΙΣ" στο Χολαργό.
 •   1995-'96   Διδάσκων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αιγινητείου Νοσοκ., για την ειδικότητα της ψυχιατρικής νοσηλευτικής
 •   1996          Διδάσκων εκπαίδευτής Βρεφονηπιαγωγών του Κ.Ε.Κ. ΗΡΙΔΑΝΟΣ, στην ενότητα "Ψυχοδυναμική της Οικογένειας"
 •   1997         Διδάσκων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "ΨΥΧΑΡΓΩ", στο Δρομοκαίτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο.
 •    1988-2012  Εκπαίδευση ειδικευομένων ψυχιάτρων, (Τρίμηνο Κοινοτικής ψυχιατρικής), 6ετών φοιτητών Ιατρικής, τελειοφοίτων ψυχολόγων, νοσηλευτών για λήψη ειδικότητας ψυχιατρικής νοσηλευτικής, φοιτητών Νοσηλευτικής Σχολής Παν/μίου Αθήνας για πρακτική άσκηση, κοινωνικών λειτουργών και εθελοντών Ψυχικής υγείας για πρακτική άσκηση στην Κοινοτική ψυχιατρική, (Κ.Κ.Ψ.Υ.Π. του Νοσ. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ") 
 •   Μάρτιος 2013 κ.ε.    Επόπτης προσωπικού της "Εταιρίας Ψχοκοινωνικής-Κινητικής Αποκατάστασης και Μέριμνας Υγείας-ΕΨΑΜΥ" 
 •   Μάρτιος 2013 κ.ε.    Ειδικός σύμβουλος του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

     1987-1988  Ερευνητικό πρόγραμμα Ε12, εγκεκριμένο απο την επιτροπή βιοιατρικής έρευνας του Κ.Ε.Σ.Υ., διετούς διάρκειας, με θέμα:"Η   τοποθέτηση απέναντι στον ψυχικά άρρωστο και την ψυχική αρρώστεια ορισμένων επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων".  Συνερευνητές: Δημόκρ. Σαραντίδης, (επ. υπ.) και Ν. Ζαχαριάδης.  Επεξεργασία δεδομένων: I.C.A.P. Hellas s.a. (1988).

 

      ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

1.  Από το 1981παρακολούθηση και συμμετοχή σε :

 •  Eλληνογαλλικό Συμπόσιο Κοινωνικής Ψυχιατρικής
 •  Ολα τα Πανελλήνια Συνέδρια Ψυχιατρικής, που πραγματοποιούνται ανά διετία.
 •  Τα Συνέδρια της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, (2ο-12ο)
 •  The World Psychiatric Association, Regional Symposium, Athens, 1985
 •  The World Psychiatric Association, Regional Symposium, Copenhagen, 1986
 •  The World Psychiartic Association, VIII, IX, X, XI, World Congresses of Psychiatry, (Athens, 1989, Istanbul, 1992, Madrid, 1996, 2000)
 •  2o Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αυήνα, 1992
 •  Παγκόσμιο συνέδριο Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας, Αθήνα, 1993
 •  1ο & 2ο Συνέδριο "Νέων Ψυχιατρικών Δομών του Ε.Σ.Υ.", Αθήνα, 1997, 1998
 •  The World Psychiatric Association, Regional Congress on Preventive Psychiatry, Athens, 1999
 •  15th World Congress of Psychosomatic Medicine, Athens, 1999 

2.  Από το 1980 κ.ε. δεκάδες ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε συνέδρια, επιστημονικά περιοδικά (ΙΑΤΡΙΚΗ, ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ),

    συλλογικές εκδόσεις ("ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ", 1994, "Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

    ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.", 1998) και φορείς ψυχικης υγείας, (Κοινοτικό σπίτι "ΘΕΤΙΣ" κ.α.).

 3.  Διαλέξεις και ομιλίες σε συλλόγους (Σύλλ. Γονέων Σχ. ΧΙΛΛ, Ο.Κ.Ι.Σ.,) και άλλους φορείς (Δήμος Υμητού, ΕXPO 2008)